Chcą oszczędzić czas, błyskawicznie porównać kilka ofert i przede wszystkim czuć się bezpiecznie. Kto i dlaczego kupuje w internecie?

 

Profil klienta polskiego e-sklepu

dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zwiększającej się penetracji internetu w Polsce, która wynosi ponad 70%, towarzyszy demokratyzacja sieci, przejawiająca się w tym, że nie tylko osoby młode i wykształcone, mieszkające w dużych miastach są użytkownikami internetu. Odnosząc się np. do wieku należy wskazać, że zwiększa się udział osób starszych w populacji internautów. Warto dodać, że wśród czynników ograniczających rozwój społeczeństwa sieci wskazuje się na wzrost znaczenia barier mentalnych (brak potrzeb korzystania z internetu) i zmniejszanie rangi takich ograniczeń jak: kwestie infrastruktury i kosztu dostępu do internetu. Z badań prowadzonych przez firmę Gemius wynika, że prawie co drugi polski internauta dokonuje zakupów online. Nieco częściej czynią to kobiety, chociaż to mężczyźni spędzają więcej czasu korzystając z internetu. Najczęściej dokonują zakupów osoby w wieku 15-34 lat oraz posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Jednocześnie należy dodać, że zachowania internautów, a w tym osób kupujących w sieci różnicują się nie tylko w przekroju zmiennych demograficznych, ale także z uwagi na motywacje, postawy wobec internetu, czy też style życia i związane z nimi uznawane wartości oraz kompetencje informatyczne i poziom doświadczeń.

Handel w internecie – zalety i korzyści

Internet oprócz funkcji informacyjnej, komunikacyjnej i społecznościowej pełni funkcję dystrybucyjną. Dokonywanie zakupów oraz prowadzenie sprzedaży w internecie wiąże się z osiąganiem wielu korzyści, ale związane jest również z ryzykiem. Z punktu widzenia konsumenta, ale również działań marketingowych przedsiębiorstw istotne jest to, że cały proces decyzyjny konsumenta, od odczucia potrzeby, poprzez poszukiwanie informacji, porównywanie i wybór oferty, dokonanie zakupu i jego oceny, może odbywać się w internecie. Wśród korzyści dla konsumentów wynikających z dokonywania zakupów w internecie należy w szczególności wskazać na dostęp do szerokiej oferty produktów z całego świata, a także oszczędność czasu i niejednokrotnie możliwość nabycia produktów po niższej cenie. Ponadto należy wskazać, że zakupy w internecie realizowane są zgodnie z regułą 24/7 (przez 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu). Internet znosi zatem ograniczenia czasowe i przestrzenne. Z kolei dla przedsiębiorstw główne korzyści wiążą się ze zwiększeniem sprzedaży i większą precyzją działań marketingowych. Sukces zależy od umiejętnej integracji tradycyjnych mediów z mediami cyfrowymi i budowania doświadczeń konsumentów w holistyczny sposób.

Handel w internecie – wady i zagrożenia

Z jednej strony bezpieczeństwo zakupów w sieci zwiększa się, gdyż rynek eliminuje nieuczciwych sprzedawców i jednocześnie wprowadzane są regulacje prawne chroniące nabywców. Ponadto zwiększa się świadomość i doświadczenia użytkowników internetu. Jednak jest to kwestia subiektywna i ocena zależy od stopnia akceptowalności zakresu gromadzonych przez przedsiębiorstwa danych dotyczących klientów i wykorzystywania przez firmy wiedzy wynikającej z analizy śladów pozostawianych przez internautów w sieci. Choć służy to personalizacji działań marketingowych, to jednak konsumentom może towarzyszyć poczucie zmniejszania ich prywatności.

Zmierzch handlu tradycyjnego

Wydaje się, że w najbliższym czasie nie nastąpi to w pełnym zakresie. Są pewne produkty, takie jak np. książki, czy płyty CD/DVD, które są coraz częściej kupowane przez internet. Jednak z uwagi na dużą różnorodność zachowań konsumentów należy wskazać także na grupę tych uczestników kultury, którzy preferują tradycyjne księgarnie, gdyż czują w nich zapach kawy, czy papieru. To tak jak zauważył Umberto Eco, kiedy pojawiła się fotografia i kino, malarstwo nie umarło: po prostu nie musiało już zajmować się portretowaniem albo uwiecznianiem wydarzeń historycznych; zyskało swobodę pozwalającą na nowe przygody poznawcze lub po prostu wkroczenie na drogę abstrakcji. Nie przypadkiem impresjonizm i fotografia są rówieśnikami. Podobnie rozwój internetu zmienia sposób funkcjonowania wielu dziedzin, ale zupełnie nie eliminuje form wcześniejszych.

Zmieniają się jednak funkcje sklepów tradycyjnych, które służą m.in. celom wystawienniczym. Jednocześnie rozwojowi sprzedaży online towarzyszy powstawanie centrów handlowych nowej generacji, które wyróżniają się nie tylko rozbudowanymi funkcjami handlowymi, usługowymi, rozrywkowo-rekreacyjnymi, biurowymi, hotelowymi, ale również mieszkalnymi. Należy również zwrócić uwagę, na to, że konsumenci przenikają między światem wirtualnym i rzeczywistym. Wyrazem tego jest to, że niektórzy konsumenci po zobaczeniu reklamy produktu w internecie i rozpoznaniu opinii o nim w sieci, kupują produkt w sklepie tradycyjnym, a inni wyszukują produkt i kupują go online w następstwie obejrzenia reklamy telewizyjnej lub po sprawdzeniu go w sklepie tradycyjnym.

dr hab. Magdalena Sobocińska w Katedrze Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opiekuje się specjalnością Marketing internetowy i e-commerce oraz Kołem Naukowym Web Designu

Podobne posty